Źródła

Ostrołęka C

Negatywna ocena wykonania budżetu od NIK

Maseczki z Antonova

Zawyżanie cen na Orlenie